Επικοινωνία

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΝΘΕΑ

Διακριτικός τίτλος: Ανθέα ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ.

ΕΔΡΑ: Λιβυσίου 2, 190 05 Ν. Μάκρη

τηλ.698-8215743

e-mail: info@anthea.com.gr

Facebook: https://www.facebook.com/antheagr/