Ενεργειακές Θεραπείες

Reiki,

Theta healing,

Seichem,

Eξισορρόπηση των chakras (ενεργειακών κέντρων)

Iόχρουν πεδίο (πεδίο της βιολετιάς φλόγας)