Ενεργειακές Θεραπείες

Access Consciousness Bars / Energetic Facelift
Pranic Healing
Reiki
Seichem
Theta healing
Eξισορρόπηση των chakras (ενεργειακών κέντρων)
Iόχρουν πεδίο (πεδίο της βιολετιάς φλόγας)